Atrakcje turystyczne w Gminie Pienięźno

Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek
Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek
Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek Atrakcje turystyczne Szczecinek Turystyka Szczecinek Turystyka Szczecinek
Turystyka Szczecinek
niedziela, 20 październik 2019
Strona Główna
Turystyka Szczecinek
Turystyka Szczecinek Turystyka Szczecinek Turystyka Szczecinek Turystyka Szczecinek
Turystyka Szczecinek Turystyka Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek
Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek
Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek
Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek
Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Zabytki Szczecinek Agroturystyka Szczecinek Agroturystyka Szczecinek Agroturystyka Szczecinek Agroturystyka Szczecinek Agroturystyka Szczecinek Agroturystyka Szczecinek
Witamy w Gminie Pieniężno
Urząd Gminy Pieniężno
ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno
tel.: 55 243-60-75
faks: 55 243-60-75


Atrakcje turystyczne Pieniężno

Gmina Pieniężno to gmina o charakterze wiejsko miejskim, którą zamieszkuje 7 160 tysięcy mieszkańców, położona w Powiecie Braniewskim, Województwie Warmińsko Mazurskim, na skraju Mezoregionu Wzniesień Górowskich na Warmii. W wyniku wyborów samorządowych w 2006 roku, Burmistrzem Pieniężna wybrany został Kazimierz Kiejdo. Jako miasto Pieniężno występuje na kartach historii od 1312 roku, w którym to roku nazwano je Civitas. Miasto przyjęło imię na cześć warmińskiego działacza i dziennikarza Gazety Olsztyńskiej – Seweryna Pieniężnego. Powierzchnia gminy wynosi 241 km2, na terenie gminy znajdują się 32 wsie, najbliższe miasto powiatowe – Braniewo znajduje się w odległości 30 km, zaś stolica województwa Olsztyn oddalony jest 62 km.

Dzięki położeniu geograficznemu przez miasto rozciąga się malowniczy wąwóz Doliny Rzeki Wałszy, który od 101 lat jest uznany za Rezerwat Przyrody. Rzeka Wałsza, która wcięła się głęboko w podłoże wysoczyzny morenowej, w sąsiedztwie moren czołowych, tworząc malowniczy jar jest atrakcją turystyczną przyciągającą rzesze odwiedzających i zachwycających się jej widokiem. Charakterystyczna jest obecność licznych głazów pochodzących ze Skandynawii i Finlandii: granitów, granitognejsów, porfirów, piaskowców i wapieni. Wśród nich wyróżnia się czerwony granit rapakiwi w skupisku głazów znajdujących się w dolinie Wałszy, poniżej Pieniężna. Obszar rezerwatu stanowi 3,4% ogólnej powierzchni wyróżnionej przez Wojewódzki Ekologiczny System Obszarów Chronionych (WESOCh), w ramach, którego utworzono parki krajobrazowe i obszary chronione.

Agroturystyka na rzeką Wałszą

Rzeka Wałsza

Rzeka Wałsza jest najdłuższym dopływem Pasłęki. Ma długość 65,4 km, a obszar dorzecza 406,4 km2 co stanowi 17,6% ogólnej powierzchni dorzecza Pasłęki. Wałsza zalicza się do rzek czystych; oprócz wleczonego po dnie rumowiska skalnego rzeka niesie wiele zawiesiny mineralnej. Spadek rzeki na całej długości wynosi 4,2 %. W środkowym biegu płynie w głęboko wciętej dolinie i średni spadek Wałszy na tym odcinku wynosi 5,13 %. Woda jest lodowata, płynie wartko, rozpryskując się na rumowiskach głazów wymytych z moreny i zalegających dno. Różnica wysokości między dnem, a krawędzią doliny wynosi 50-60 m. Strome brzegi są porośnięte bogatą pod względem florystycznym roślinnością. Jest ona jednym z ważnych elementów środowisk przyrodniczego decydującym o atrakcyjności terenu dla turystyki i rekreacji.

Nad rzeką, przy zejściu do rezerwatu rozciąga się most kolejowy, który jest prawdopodobnie najwyższym czynnym mostem kolejowym w Polsce. Dwa 28-metrowe filary oraz dwie dźwignie wspierają trzy zwisające łuki. Długość mostu osiąga 157 metrów.

Agroturystyka widok mostu kolejowego

Prawdopodobnie najwyższy czynny most kolejowy w Polsce

Agroturystyka widok z mostu kolejowego

Prawdopodobnie najwyższy czynny most kolejowy w Polsce - w drodze na most

 
Szczecinek Szczecinek Szczecinek Szczecinek Szczecinek Szczecinek
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Atrakcje turystyczne
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Pieniężno lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Pieniężno oraz firmy IT NORD CONSULTING.

Przetargi| Atrakcje turystyczne w Polsce | Agroturystyka
Szczecinek
Szczecinek Szczecinek Szczecinek
Szczecinek Szczecinek Szczecinek
Szczecinek Szczecinek